fronter
MENY

Bibelskolen Fjellhaug søker lærer for Bibel, Gaming og Digital Kultur

Lærer Bibel, Gaming og Digital Kultur

50% midlertidig stilling, 1 år

Bibelskolen Fjellhaug starter til høsten linjen «Bibel, Gaming og Digital Kultur». Foruten å øke elevenes egen spilleglede og refleksjon, skal året hjelpe elevene til å bruke gaming og digital kultur i kristent arbeid, da spesielt barne- og ungdomsarbeid. Vi vil at elevene også skal kunne oppleve samhold og et frimodig kristent fellesskap med flere som deler deres interesser innen gaming.

Gjennom året går mye av linjetimene med til gaming-relaterte timer, men noe av skoleåret går med til kortere utflukter, som f.eks. til SpillExpo, House of Nerds, LAN-events etc. Vi tar også sikte på en tre ukers studietur til Japan i månedsskiftet Januar/Februar.

Gaminglæreren skal:

  • dele faglig og sosialpedagogisk ansvar for linjen Bibel, Gaming og Digital Kultur, i samarbeid med en annen lærer ved skolen
  • Undervise i enkel programmering, spill- og app-utvikling, og andre linjefag
  • Være en del av lærerteamet ved skolen

Vi søker deg som:

  • Har faglig kompetanse innen IT og/eller digital kultur
  • Har personlig kjennskap til og god erfaring med gaming, og elementer i den digitale kulturen som f.eks. streaming, animé og cosplay
  • Ser det som verdifullt og viktig å bruke gaming og digital kultur som del av kristent barne- og ungdomsarbeid.
  • Ønsker å være med å utruste ungdom til et liv i etterfølgelse av Jesus.
  • Trives sammen med ungdom og har kompetanse i kommunikasjon med ungdom.

Det er en fordel om du også har kompetanse innenfor kristendomsfaget.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Som lærer for Gaming-linjen har du også en viktig rolle i skolens sosialpedagogiske virksomhet. Dette innebærer reisevirksomhet og noe arbeid på kveldstid og helger.

Den som ansettes som lærer, må bekjenne den kristne tro og aktivt arbeide for å fremme skolens målsetning. Til stillingen er det knyttet to verdidokument som kandidaten må akseptere og rette seg etter. Det kreves også godkjent politiattest til stillingen.

Lønn og arbeidstid etter eget regulativ fastsatt av skolens styre.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Jørn Martinsen, 918 68 508, jmartinsen@fjellhaug.no

Søknadsfrist:  21.05.2017

Tiltredelse:     01.08.2017

Søknadsbrev, CV og vitnemål/attester sendes til jmartinsen@fjellhaug.no