Hva leter du etter?

300gir300

Av: Jon Georg Fiske, rektor

Hva betydde et år på bibelskole for deg, barna eller barnebarna dine? Vi som vet hva bibelskole er vet også hvor viktig det er for samfunnet vårt. Elevundersøkelser på Fjellhaug viser at elevene har et betydelig høyere engasjement for å gå ut å engasjere seg frivillig etter et år hos oss. Samfunnet trenger nye unge som engasjerer seg, og Kristen-Norge trenger det enda mer.

I regjeringens forslag til nytt budsjett skal de stramme inn og bruke mindre penger for å hindre overoppheting av norsk økonomi. Det forstår vi godt. Det vi liker mindre er at de går etter så spesifikke skoler som bibelskolene og enkelte kristne friskoler. Vi mener selv at vi burde bli sett sammen med folkehøgskolene eller fagskolene, men disse røres ikke. Det mener vi ikke blir rett.

Derfor ber vi nå om din støtte og oppmuntring. Har vi 300 som vil stå med Bibelskolen Fjellhaug i fast givertjeneste, og som vil gi 300 kroner i måneden? Målet er å årlig kunne samle inn ca. 1,1 million mer i gaver til skolen, det samme beløpet som regjeringen nå kutter med årets elevtall.

Vi vet at bibelskole fungerer. Vi gir unge mennesker mulighet til å bruke et helt år til å bli glad i Guds ord, og legge en grunnmur for et helt liv i etterfølgelse av Jesus. Morgendagens frivillige og ansatte i kirke, bedehus og misjon går på vår skole i dag. Det bør ikke være et tilbud bare for de rike og privilegerte som kan betale for det selv, men noe alle kan ha like muligheter til.

Takk for at du står med oss!

Bli fast giver til skolen på vår hjemmeside: bibelskolen.fjellhaug.no/giver

Følg med på denne siden for oppdatering over nye fastegivere som gir kr 300 i måneden, eller som øker sitt beløp med kr 300 pr.måned.

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing