Hva leter du etter?

Alvorlig forslag til bibelskolekutt i statsbudsjettet

Bibelskolen Fjellhaug har i over 100 år drevet utdanning og opplæring i Oslo. Ut fra Fjellhaug har det gått samfunnsbevisste og engasjerte unge voksne i flere generasjoner. Sammen har vi vært med å berike Norges kristen- og samfunnsliv i flere generasjoner.

Elevundersøkelser ved skolen har i mange år vist at elevene er veldig godt fornøyde med skolen. De forteller at undervisningen, lærerne og opplevelsene de har fått med seg fra et år på bibelskolen har vært vel verdt både tid og penger.

Om statstilskuddet kuttes, vil det ramme bibelskolen fra høsten 2023. Fjellhaug er en av Norges største bibelskoler, og et kutt på 10% utgjør godt over 1 million kroner i tapte inntekter for skolen.

Vi vil snu hver en stein for å gjøre skolen best mulig for alle som ønsker å gå hos oss

Årets elever 22-23 vil ikke rammes av kuttet, og vi vil jobbe for at også neste års bibelskolekull ikke vil rammes betydelig. Vi ligger i dag under mange sammenlignbare folkehøgskoler i pris. Et år på bibelskole skal fortsatt være et reelt alternativ for de som ønsker et annerledes år etter videregående.

Vi vil snu hver en stein for å gjøre skolen best mulig for alle som ønsker å gå hos oss, uavhengig av Stortingets endelige beslutning, også i årene som kommer.

Jon Georg Fiske, rektor

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing