Hva leter du etter?

Ledig stilling: Skolediakon (vikariat)

Bibelskolen Fjellhaug søker

Skolediakon

På Bibelskolen Fjellhaug ønsker vi å Lese, lære og leve Guds Ord. Vi vil at våre elever skal få bibelbegeistring, en trygg forankring i evangeliet, - og leve et liv i praktisk etterfølgelse av Jesus.

Bibelskolen Fjellhaug er en bibelskole lokalisert i Oslo. Skolen er en del av Fjellhaug Utdanningssenter og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Skolediakonen vil være sentral i å utvikle det sosiale og åndelige livet ved bibelskolen.

Stillingen er et vikariat i 30-50 %skoleåret 23-24 med mulighet for fast ansettelse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av skolens miljøarbeid slik som: sosialpedagogisk arbeid, gi tilbakemelding på elevandakter, følge opp bibelgrupper og møtevirksomhet.
 • Delta i skolens psykososiale ressursteam
 • Følge opp skolens stipendiater i praksistiden
 • Være tilgjengelig for veiledning og sjelesorgssamtaler med elever.
 • Noe undervisning kan være aktuelt etter kandidatens kvalifikasjoner og interesse.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse innen teologi og/eller pedagogikk.
 • Erfaring innen sjelesorg og arbeid med ungdom
 • Menneskelig og åndelig modenhet og trygghet
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Vilje og evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og i team

 

Generelt om stillingen

 • Stillingen innebærer arbeid på kveldstid og helger.
 • Stillingen lønnes etter bibelskolens lønnsregulativ for administrativt ansatte
 • Den som ansettes, må bekjenne den kristne tro og aktivt arbeide for å fremme skolens formål, - og kunne identifisere seg med og arbeide ut fra skolens verdidokument. (sendes ved henvendelse)
 • Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø og mulighet for ansattleilighet på skolens område.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.
Arbeidssted: Sinsenveien 15, 0572 Oslo.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Jon Georg Fiske, mob.45002291

Søknad, CV og vitnemål/attester sendes: jgfiske@fjellhaug.no

 

Søknadsfrist:                   11.06.2023

Stillingens varighet:      14.08.2023-31.07.2024

 

 

Personopplysninger

 

Bibelskolen Fjellhaug AS er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

 

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

 

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

 

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Bibelskolen Fjellhaug AS har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

 

Ved å sende inn din søknad:

 

Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

 

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing