Hva leter du etter?

Utrustet - vår nyeste linje

Bibelskolen Fjellhaug har som mål å ha linjetilbud for alle. For å møte dette målet relanseres linja som har hatt navnet «Metro», nå med nytt navn og forsterket fokus. Linja skal hete «Utrustet». Denne linja er særlig rettet mot ungdom som ønsker å gå i dybden på hvordan vi kan leve et liv i etterfølgelse av Jesus i dag.

Å leve i tro

Gjennom året på linja «Utrustet» vil elevene få fokusere på hvordan troen har blitt formet, hvordan de kan leve i tro, og hvilke konsekvenser troen får for livet. Elevene får se ulike måter å drive ungdomsarbeid på, hvordan plante og drive menighet, og hvordan de selv kan dele troen med andre rundt seg.

Gjennom praksis og samarbeid med ulike menigheter, ungdomsorganisasjoner og utenlandstur skal elevene få møte mennesker som deler av sine erfaringer. På den måten tror vi at elevene på «Utrustet» selv skal bli utrustet til å leve i radikal etterfølgelse av Jesus. Hver dag.

Deler av uken skal de være sammen med de andre linjene og ha felles undervisning. I tillegg vil elever på «Utrustet» få undervisning i barne- og ungdomsarbeid, ungdomskultur, sjelesorg, bønn, diakoni, formidling, storby og globalisering, evangelisering og apologetikk. Gjennom undervisningen skal elevene få fokusere på sin egen historie og liv med Gud, og på hvordan vi kan møte og dele troen med ungdommer som vokser opp i dag. Gjennom veiledning og praksis vil vi gå tett med elevene gjennom året. Vi vil skape et fellesskap som sammen søker Gud.

Allerede nå kan du søke om å bli tatt opp som elev ved «Utrustet» skoleåret 2020/2021.

Rektor Jørn har følgende kommentar til relanseringen:

- Jeg mener «Utrustet» er en type linje som er viktig for oss å ha i linjeporteføljen på Bibelskolen Fjellhaug. Med fokus på å fordype seg i eget trosliv og på hvordan de selv kan blir brukt til å dele evangeliet, kan det bli en linje som utruster elevene til å nå andre i dagens ungdomskulturen. Jeg vil oppfordre til å være med og be for linja.

LAST NED PDF
SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing