Hva leter du etter?

Visjonæren fra Sunnmøre

Tekst og foto: Even Kleppa

I August ønsket rektor et nytt kull velkommen til bibelskolen. Bare noen uker tidligere hadde han selv blitt ønsket velkommen ombord. 25 år gamle Jon Georg Fiske er historiens yngste rektor på Bibelskolen Fjellhaug, og veldig klar for det som venter!

Mellom bedehusene på Sunnmøre hadde han og familien sitt kristne fellesskap i Misjonssalen Ålesund. Der var han aktiv i ungdomsarbeidet, og har fortsatt sitt gode engasjement og høye tempo også etter han flyttet hjemmefra.

Etter å ha fullført tre år på musikk-linja ved Kongshaug Musikkgymnas marsjerte han inn i luftforsvaret. Etter ett år som maskinfører der ventet en bachelor i teologi og misjon, ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Andre- og tredjeåret på bacheloren kombinerte han med å lede «Ung:Disippel», NLM region øst sitt trosopplæringsprogram. Etter endt bachelorgrad ble han både utviklingsleder og fellesskapsutvikler i NLM region øst. Han var likevel ikke helt lei av å være student: Jobbene ble kombinert med studier i økonomi og ledelse påOsloMet, og enkeltemner på master-nivå ved FIH. Selvsagt. Han hadde litt for mye tid til overs. Eller, fritid som noen av oss kaller det. Men Jon Georg har også fritid.

     – Jeg er glad i musikk og liker å spille piano. Det kan jeg gjøre som avkobling. Jeg har en stor friluftsinteresse, og liker godt å være ute i skog og mark, i tillegg til å kjøre turer på motorsykkelen min. På fritiden har jeg de siste to årene vært med å plante menigheten «NLM Vitalkirken» i Oslo.
Nevnte jeg forresten at han ved siden av rektorjobben tar en master-grad i strategisk ledelse og økonomi ved Universitetet i Tromsø?

Gullgraveren

Ting skjedde fort, og i løpet sommeren2020 ble Jon Georg oppfordret til å søke på den utlyste stillingen. Han rakk å ta et par samtaler og runder i tenke-boksen før han søkte. Få uker senere sto han i matsalen som rektor, og ønsket skolens nye elevkull velkommen.

Jon Georg er midt i tjueårene, og skal lede en stab på 13 ansatte og godt over 75 elever. Det ser han på som både positivt og utfordrende.

     – Utfordringen er jo mangel på livserfaring, og null erfaring som skoleleder. Jeg har ikke den samme banken med «slik har vi gjort det før», som kan hjelpe i en del krevende situasjoner.

Likevel mener han at hans unge alder har sine styrker også.

     – Jeg vil sitere en elev jeg pratet med her om dagen som sa: «Det er utrolig kjekt å ha en ung rektor, fordi du snakker vårt språk». Det var kjekt å høre, og en styrke tror jeg. At jeg nettopp har vært der de er og stått i de valgene og spenningen de står i idag. Samtidig som jeg har fått reflektere litt lengre. Så tror jeg det å komme inn i bibelskolen med et ungt blikk på ledernivå er positivt. Jeg er kanskje enda mer åpen fornye innspill på hva man kan gjøre.

– Noe som gir meg mye er å framelske det Gud har lagt ned i folk.

Som rektor har Jon Georg et grunnleggende ønske om å være en tjenende leder som går foran. En som alltid har kontordøra åpen, og som legger tilrette for at de ansatte kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Han håper å bety noe for hele flokken på skolen, både stab og elever.

     – Noe som gir meg mye er å framelske det Gud har lagt ned i folk. Å hjelpe folk til å finne sine Gudgitte gaver. Og få dem i en posisjon der de kan få virke på best mulig måte der de er i pakt med det Gud har skapt dem til.

Jon Georg ser på seg selv som en slags gullgraver. Han mener det er noe gull i alle, fordi alle er skapt av Gud. Måten han gjør det på er å utfordre i ulike retninger, eller oppmuntre når han ser at folk gjør noe bra. Som et konkret eksempel nevner han Harald Hovland, pastor i NLM Vitalkirken (og lærer i troslære på bibelskolen).

     – Det har vært gøy og meningsfylt å få lov til å jobbe på for at han skulle få en arena der han kunne bruke sine evner, å være med og løfte ham.

Utruste disipler

«Hva er drømmene dine for bibelskolen fremover?»
Det lyser ekstra i øynene til Jon Georg når han hører spørsmålet. Han er nemlig av den visjonære typen.

     – Jeg drømmer jo om at vi her på bibelskolen utdanner og utruster kristne ledere for Norge og internasjonal misjon, og at at vi gjør det på en best mulig måte. Jeg drømmer om at vi kan være med på å forandre liv her. At vi kan lede folk i en retning der de kan få leve tett på Jesus og med et hjerte for andre mennesker. Og at vi i løpet av året elevene er her gir dem en indre driv og lyst til å leve et slikt liv - som disipler av Jesus Kristus.

Ikke alene

Jon Georg er takknemlig for å ha blitt tatt godt i mot på Fjellhaug av ansatte og elever. Han har hatt kjekke arbeidsdager sammen med et personale som han beskriver som ”påkobla og gira”. De har han allerede rukket å komme tett på gjennom medarbeidersamtaler i tillegg til tett samarbeid i hektiske oppstartsuker.

     – Jeg håper og ber om at Fjellhaugs venner må stå med skolen

I tillegg til en rutinert stab på skolen har skolens styre tildelt ham et mentorteam bestående av tre ulike menn han som han prater med jevnlig. De er erfarne på sine fagfelt, og er gode ressurser å lene seg på.

Jon Georg trekker også frem Fjellhaugs venner, som han håper fortsetter å være med på laget.

     – Jeg håper og ber om at Fjellhaugs venner må stå med skolen, både i bønn og givertjeneste fremover. Og at dere vil være med å løfte skolen og vår visjon gjennom bønn, oppmuntring, og å snakke godt om skolen til potensielle elever. Vi er takknemlige for alle som gir gaver til skolen. Faste givere gir oss forutsigbarhet og muligheter. Deter krevende å drive bibelskole, selv om vi har statstilskudd så er det ikke store marginen vi har. Givere vil gjøre at vi kan løfte skolen fremover.

Vil du gi en gave til bibelskolen? Tegn deg som fast giver her, eller les mer om enkeltgaver her.

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing