fronter
MENY

Etiopia

Den 10. januar 2014, byttet vi ut den norske vinteren med sol og varme. Vi dro til Etiopia.

Processed with VSCOcamMusikklassen og tjenesteklassen har vært på tur til Etiopia. Musikklassen i 3 uker og tjenesteklassen i 5 uker. Den 10. januar 2014 byttet vi ut den norske vinteren med sol og varme i Afrika. Vi møtte etiopiske studenter og norske misjonærer, fikk oppleve etiopisk gjestfrihet og spise etiopisk mat. En av søndagene var vi med på gudstjeneste i to kirker. To kirker som lå i et område der de kristne er en minoritet og majoriteten tilhører en annen tro. Likevel er det frimodige kristne som vitner om Jesus og som ønsker å bygge kirke, ønsker at andre skal få møte den frelseren de selv har møtt. Og folk blir kristne. Evangeliet, det gode budskapet om Jesus, går frem.

1390936377994 Utenfor var det barn. Barn som antakeligvis ikke fikk lov til å gå i kirken av foreldrene sine. Men utenfor sto de, tittet inn gjennom vinduet og døra. Vi håper at de også fikk med seg noe av det som ble sagt og sunget. Kanskje de også en dag våger seg innenfor og tar del i lovsangen som synges til Jesus.

1393861968433Andreas, lærer på Bibelskolen Fjellhaug, talte. Marius fortalte hvordan det er å gå på bibelskole i Norge.

Vi sang, på engelsk og norsk. Menigheten sang, på sitt språk. Mange av oss forsto ikke de andres språk. Likevel er vi brødre og søstre og har den samme frelseren, Jesus. Etiopiske kristne og misjonærer er med på å spre det gode budskapet om Jesus videre i Etiopia. Da vi var der, fikk vi også være med på noe av dette.