fronter
MENY

Hva gjør man egentlig på en gaming-linje?

I år har det kommet et nytt tilbud på Bibelskolen Fjellhaug. Etter mye forberedelser og arbeid er vi glade for å kunne tilby gaming som et linjevalg. Her får elevene mulighet til å bruke et år på å videreutvikle sin interesse samtidig som de får lære mer om den kristne troen i et trygt miljø.

Linjen er delt opp i ulike fag som spill og apputvikling, ungdomskultur, e-sport og generell gaming. På linjen får elevene undervisning om ulike spill eller fenomer innen den digitale verden samtidig som de får mulighet til å prøve spillene selv. Elevene velger på forhånd et spill å fordype seg i og utover i året får de egne trenere for å hjelpe dem å utvikle seg innen det valgte spillet.

I tillegg til Gaming fordypning brukes også en betydelig andel av timene på generell gaming. I dette faget testes det ut et bredt spekter av spill, med fokus på de spillene som har hatt eller har mest betydning innen spillverden i dag. Et spill velges ut på forhånd i samarbeid med elevene og testes ut i løpet av timene. Når økten er over, fokuseres det på å reflektere over hva spillet prøver å formidle og hvilke følelser man sitter igjen med.

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å vise elevene at å blande kristen tro med gaming fint lar seg gjøre. Linjen er en fantastisk mulighet til å lære mer om Gud og hans ord samtidig som du får prøve de nyeste spillene og utvikle deg som gamer. Spillglede, felleskap og trygghet er alle verdier som legges vekt på. Vi gleder oss over en vellykket oppstart av ny linje og ser med forventning frem til resten av året som ligger foran fylt med gaming, bibel og digital kultur.

Hvis du vil vite mer om gaming-linja vår kan du lese mer her. Det er mulig å søke på gaming-linja for skoleåret 18/19 allerede nå. Se søknadsskjema her.

 

Tekst: Svein Haug

Bilder: Mari Syvertsen