fronter
MENY

Koronavirus

Bibelskolen Fjellhaug og koronaviruset.

På Fjellhaug bor og spiser vi tett, og det er derfor viktig med gode rutiner. Vi følger med på myndighetenes anbefalinger og informerer elevene våre om dette.

Bibelskolen Fjellhaug er, i første omgang, stengt i 14 dager fra og med 13. mars og til og med den 26. mars, i tråd med det helsemyndighetene har sagt. Vi fortsetter å informere våre elever, også nå når skolen er stengt.

Lokalt koordinerer vi tiltak med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som vi er samlokalisert med. Vi får også bistand fra hovedkontoret til NLM.

Skolen har informert elever som er på skolen (internatet) om at de som kan reise hjem, må reise hjem. Vi har forståelse for at enkelte elever ikke kan reise fra skolen, og vi er i dialog med disse. Skolen har også bedt elever om å dele informasjon fra skolen med sine foresatte.

Når det gjelder TeFT Utland og informasjon angående elever som pr nå er utstasjonert i Øst Afrika og Indonesia, har skolen bedt elevene dele informasjon fra skolen om hjemreise og tiden etter hjemreise, med sine foresatte.

Elevene har blitt informert om tiltakene som er satt inn fra helsemyndighetenes side, og vi forholder oss til disse. Samtidig oppfordrer vi foresatte til å ha kontakt med sine barn.

Det er trist at skolen må stenges, men vi forstår at situasjonen dessverre krever dette. Det er viktig at vi alle nøye følger myndighetenes anvisninger i bekjempelsen av koronaviruset.

Med vennlig hilsen
Jørn Martinsen
Rektor