fronter
MENY

Priser

Her finner du informasjon om hva det koster å være elev på Bibelskolen Fjellhaug skoleåret 2017-2018.

Bekreftelse på mottak av skoleplass

Innmeldingsavgift som bekreftelse på mottak av skoleplass kr 1 500,-

Semesteravgift

Semesteravgift, pr halvår kr 3 900,-

Linjeavgift

Linjeavgift på Musikk, Metro, TeFT Norge og TeFT Utland pr halvår kr 2 850,-
Linjeavgift på Idrett og friluftsliv (KRIK)  og BGD (Gaming) pr halvår kr 3 400,-

Summen av linje- og semesteravgift betyr at elever på KRIK og Gaming betaler kr 14 600 pr år, og elever i de øvrige klassene betaler kr 13 500 pr år i skolepenger.

Internat og kost

Enkeltrom med bad, pr mnd inkl strøm og nett kr 3 300,-
Dublettrom, pr mnd (eget rom, men dele bad med en annen) kr 2 800,-

Elever i TeFT Utland bor på dobbeltrom den tiden de er i Norge og betaler kr 2 000 pr mnd

Kost, pr mnd kr 3 000,-. Prisen inkluderer frokost, lunsj og middag fra mandag til fredag samt frokost og middag på lørdag og søndag. Måltidene er obligatoriske for alle internatelever. Litt dugnagsarbeid i forbindelse med oppvask etter middag gjør at prisene kan holdes nede. Øvrige måltider (f.eks kveldsmat) ordner den enkelte på internatkjøkken i hver etasje sammen med noen andre elever.

TeFT Norge

Kost og losji for skoleukene:

Enkeltrom med bad kr 1 575 pr uke

Dobbeltrom med bad kr 1 165 pr uke

Kostnader i forbindelse med praksisukene: Elever på TeFT Norge er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji, samt dekker reiseutgifter i praksisukene.

TeFT Utland

Egenandel for utenlandsopphold ca kr 44 000

 

Skoleturer

En 2-3 dagers tur innenlands ved starten av skoleåret er inkludert i skolepengene. Vi reiser til et leirsted eller lignende for å bli godt kjent.

Den store skoleturen for alle klassene ligger vanligvis i januar. Turen varer i ca tre uker og koster ca kr 18 000,-. Metro-klassen reiser til Etiopia, Krik-linja til Kenya/Tanzania eller Indonesia, Musikk reiser til Indonesia og Gaming-klassen reiser til Japan. (Japan-turen koster 19.000,-)

 

Lærebøker

Du blir ikke pålagt å kjøpe mange lærebøker, men regn med noen hundre kroner til dette, så får du selv mer utbytte av året.

Lån og stipend fra Statens Lånekasse

Bibelskolen Fjellhaug er et offentlig godkjent studietilbud. Det betyr at du som elev hos oss kan regne med stipend og lån fra Statens Lånekasse for Utdanning. Dette kan du søke om direkte på www.lanekassen.no eller gjennom skolen. Ved å søke direkte til Lånekassen gjennom internett blir søknaden raskere behandlet. NB: Husk å søke for riktig skoleår. Kode til å bruke på nettsiden får du i inntaksbrevet.

Waalers legat

Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend:

Det utlyses stipend til studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og elever ved Bibelskolen Fjellhaug med særlige økonomiske vanskeligheter, som for eksempel til elever som ikke har rett på ordinær studiestøtte. Stipendets størrelse er på inntil 15 000 pr person pr semester.

Søknad sendes på epost til: iaarseth@fjellhaug.no

Søknadsfrist: 01.08.2017.