fronter
MENY

Søk – TeFT Utland

Søkere

Fornavn & etternavn *

Fødselsdato *

Velg land *

Telefon *

Epost *

Gateadresse *

Postnr *

Poststed *

Nærmest pårørende

Fornavn & etternavn *

Relasjon til søker *

Telefon *

Epost *

Adresse *

Menighet / forsamling / kristen bakgrunn

Hvilket kirkesamfunn er du medlem av?

Navn og adresse på menigheten/forsamlingen du tilhører eller går i:

Beskriv ditt forhold til menigheten/forsamlingen

Beskriv hva du evt. har hatt av engasjement, oppgaver, tillitsverv:

I hvilken grad kjenner du NLM fra før? Har du vært engasjert i NLM tidligere?

Din personlighet og motivasjon

Skriv kort om deg selv *
Dine sterke og svake sider evner. Hobbyer og interesser. Hvorfor du søker på TeFT. Hva du kan bidra med i teamet.

Utdannelse og arbeidserfaring

Vitnemål og attester
Kopi sendes enten til bibelskolen@fjellhaug.no eller per post til Sinsenveien 15, 0572 Oslo.

Jeg bekrefter at jeg sender inn kopi av vitnemål og attester

Utdannelse

Tidsperiod for utdannelse, type utdannelse (også kurs av minst 6 mnd. varighet), nivå/grad og studieinstutisjon / sted.

Praksis
Tidsperiod for praksis, type arbeid / stillingsbeskrivelse og arbeidsgiver / sted.

Evt. yrkestittel:

Språkferdigheter

Språk 1

Ferdighet

Språk 2

Ferdighet

Språk 3

Ferdighet

Referanse 1

Det kreves to referansepersoner til søknaden. En referanse skal være en kristen leder som kjenner deg godt. Bibelskolen Fjellhaug vil selv innhente uttalelser fra referansepersonene. Disse vil ikke bli forelagt søkeren.

NB! Ingen av referansepersonene kan være i familie med søkeren.

Navn *

Tilknytning *

Telefon *

Epost *

Referanse 2

Navn *

Tilknytning *

Telefon *

Epost *

Annet

Er det annet du mener vi bør vite om deg og din søknad?

Bekreftelse

TeFT Utland – Tent For å Tjene Bibelskolen Fjellhaug, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, Tlf 23232400 E-post: bibelskolen@fjellhaug.no For søknader som sendes i posten merkes konvolutten med «TeFT Utland»

Jeg bekrefter at jeg bevisst ikke har unndratt opplysninger som er av betydning for vurderingen av meg til tjeneste i TeFT Utland.

[recaptcha]