fronter
MENY

Stilling ledig

Administrasjonskonsulent

Det er ledig vikariat ved Bibelskolen Fjellhaug som administrasjonskonsulent i 40% stilling. Stillingen er tilknyttet skolens studieadministrasjon med undervisningsleder som nærmeste overordnede. Rektor er personalansvarlig. 

Bibelskolen Fjellhaug er en internatskole som ligger sentralt og likevel avskjermet til på Sinsen i Oslo. Vi er en bibelskole med ulike linjer med hovedvekt på bibelundervisning. Vår visjon er å lese, lære og leve Guds ord. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband og er en del av Fjellhaug Utdanningssenter sammen med Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Vi søker nå:

Administrasjonskonsulent 

40% vikariat

 

Arbeidsoppgaver 

  • Administrere påmeldinger, utsendelser og lignende sekretærfunksjoner
  • Administrere skolens database, WisWeb og andre nødvendige registre, samt skolens arkivsystem
  • Følge opp skolens kvalitetssikringssystem
  • Følge opp søknad og inntak av elever til skolen
  • Bistå i arbeid med rapportering til Statens lånekasse, SSB, Skatteetaten, Udir m.fl.

Kvalifikasjoner 

Stillingen forutsetter 

    • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
    • Vilje og evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig, men med løpende koordinering med kolleger. 

Søkeren må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og Norsk Luthersk Misjonssambands verdidokument.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt administrasjonssjef Irene Aarseth (915 26 405). Søknader behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknad, CV og referanser sendes:

Søknad med CV sendes til iaarseth@fjellhaug.no 

Søknadsfrist: 05. april 2019.

Tiltredelse: snarest