fronter
MENY

Julehilsen fra rektor

Jeg er storfornøyd med at jeg valgte Fjellhaug, det er en utrolig stor velsignelse! – Ordene kommer fra én av årets elever.

De fleste som går på Bibelskolen, kommer direkte fra videregående skole og har allerede 13 års skolegang bak seg. Da kan det være godt å ha et år med litt mer «senkede skuldre» før man skal til med videre studier eller ut i jobb. Jeg tror de aller fleste har godt av et sånn mellom-år. Et år der man kan lande litt i seg selv, finne mer ut av hva man skal gjøre videre og bli enda bedre kjent med Jesus og det han har gjort for oss. Bygge fundament, – et fundament det går an å leve livet sitt på.

På Bibelskolen Fjellhaug lærer vi ikke først og fremst for eksamen, vi lærer for LIVET. Vi ønsker å gi elevene, på alle linjene våre, god undervisning i Bibelen, og utruste dem til å leve livene sine i fellesskap med Jesus. Bønnen vår er at det de lærer på Fjellhaug kan gi dem et bærekraftig forhold til Jesus, slik at de gjennom livet kan vokse enda nærmere Ham.

Før jul har vi juledager på bibelskolen, vi har forberedt oss på høytiden som kommer. «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden», står det i Johannes evangeliet kap. 1,9. Det er egentlig ganske flott at lyset fra himmelen stiger inn i vår verden, når det er som mørkest. Når Jesus kommer, så kommer han for å lyse opp, da må mørket vike. Når Han kommer, så kommer han med nåde og frelse. Dette vil vi gjerne formidle til elevene våre!

Så håper jeg at du fortsatt vil stå sammen med oss i arbeidet med å drive bibelskole! Det er et privilegium at så mange ungdommer setter av ett år til å gå på skolen vår og vi vil gjerne være med å gi dem det beste vi vet, med seg på veien gjennom livet.

Jørn Martinsen, rektor