fronter
MENY

Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend

Det utlyses stipend til studenter ved Fjellhaug internasjonale Høgskole og elever ved Bibelskolen Fjellhaug med særlige økonomiske vanskeligheter, som for eksempel til personer som ikke har rettigheter til ordinær studiestøtte.

Retningslinjer for utdeling av stipendet finner her. Stipendets størrelse er på inntil 15 000 pr person pr semester.

Søknad sendes på epost til: iaarseth@fjellhaug.no

Søknadsfrist: 04.09.2018.

 

In English:

Kathinka and Helge Waalers Minde announces a grant

A grant is awarded to students at Fjellhaug International University College and students at the Fjellhaug Bible School with special financial difficulties, for example persons who do not have the right to ordinary study support.

Application requirement can be found here. The grant amounts up to NOK 15,000 per person per semester.

Applications can be sent to: iaarseth@fjellhaug.no

Application deadline: 04.09.2018.