fronter
MENY

Metro

Bibel, Ung og Formidling

Kort om Metro:

• et år med fokus på disippelliv og kristen identitet

• tre ukers tur til Etiopia

• en eller flere storbyturer

• formidling og trosforsvar

• ungdomskultur og ungdomsarbeid

• kommunikasjon, film og foto

Metro – et år med fokus på åndelig og personlig vekst. 

Vil du ha et år med fokus på tro, kristen identitet og disippelliv? Da er Metro-linja for deg.
Metro gir deg et år med fokus på åndelig og personlig vekst. Her vil vi forme levende kristne som gjør Jesus kjent blant ungdom. Du vil bli utrustet og utfordret til å leve for Jesus akkurat der du er, og dit du skal.

Disippelliv

Metro er for ungdom som vil nå ungdom med de viktigste og beste nyhetene i verdenshistorien.

Disippelliv står i sentrum for det vi gjør på Metro.
Ved å fokusere på hva som former oss som kristne vil vi lære mer om eget åndelig liv, bønn og troshistorie. Gjennom året jobber vi med kristen identitet og hva det betyr for eget og andres liv.
Vi vil finne ut hvordan ungdommer er, hva de er opptatt av og hvordan vi kan fortelle dem om Jesus.

Ved å bygge fellesskap i klassen, jobbe med tro og liv, vil vi vokse i vår relasjon til Jesus, sammen og individuelt.
På den måten tror vi at vi kan bli utrustet til å gi de viktigste nyhetene i verdenshistorien videre.

Gjennom utfordrende praksis, personlig oppfølging, spennende gjester, og viktig undervisning får du en unik mulighet til å øve deg i ungdomsarbeid. 

Metro er for deg som vil utfordres til å leve som disippel i hverdagen.

Storbymisjon og utenlandsturer

I løpet av skoleåret reiser klassen på flere utenlandsturer. Den lengste turen går til Etiopia. Her får du som elev oppleve hvordan misjon utføres og praktiseres i deler av Afrika. En eller flere av turene går til storbyer i Europa, hvor du får se hvordan ungdomsarbeid drives i ulike menigheter.
Turene vil gi deg et innblikk i hvordan kristne i andre land lever i fellesskap. 

Misjon er det siste oppdraget Jesus gav oss. På Metro får du undervisning og praksis i trosforsvar, evangelisering og storbymisjon. I disse fagene lærer du blant annet om hva bibelen sier om evangelisering, hvordan vi kan møte de vanskelige spørsmålene om kristentroen,
og hvordan du kan lede andre til Jesus. 

Metro passer for deg som er nysgjerrig på de vanskelige spørsmålene om kristentro.

Metrofag

 • Sjelesorg og bønn
 • Min troshistorie
 • Storby/Globalisering 
 • Ungdomskultur
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Formidling
 • Diakoni
 • Nyåndelighet
 • Apologetikk

Priser

 • Skolepenger Metro (BUF) kr 17 400
 • Kost og losji Metro (BUF) kr 59 254
 • 3-ukers utenlandstur til Etiopia og tur til storby i Europa kr 19 500

Priser på turene kan variere med opptil 10%.