fronter
MENY

TeFT Norge

Tent For å Tjene

Kort om TeFT Norge:

TeFT Norge gir deg et år med masse praksis, tett oppfølging, åndelig og faglig påfyll, og erfaringer med kristent arbeid. Et år består av 22 uker med praksis, 10 uker med undervisning og 5 uker med kurs/selvstudium. Gjennom året har du egne praksisveiledere i tillegg til oppfølgingen fra Bibelskolen Fjellhaug.

En elev

Jeg går på Bibelskolen Fjellhaug for å oppleve 5 måneder i Afrika og få et ekte innblikk i livet som misjonær

- Gjermund Øygarden, TeFT-Utland 2016/2017

En ansatt

Jørn er en engasjert mann med mange kvaliteter. Han har en fin dialekt som stadig formidler et utfordrende og viktig budskap. En mann vi lytter til.

- Jørn Martinsen, Rektor

TeFT Norge er for deg som har gått et år på bibelskole (eller tilsvarende) og vil ha et år med kombinasjon av praksis og undervisning. Gjennom året på TeFT Norge får du en egen praksisveileder på praksisplassen, i tillegg til at du får en veileder ved Bibelskolen Fjellhaug. Det betyr at du som elev har mange tilgjengelige personer og ressurser som kan hjelpe deg til å få mer ut av året, vokse i din relasjon til Gud, og vokse som person og leder.

Den store gevinsten ved å gå TeFT Norge sammenlignet med vanlig ettårings-/teamtjeneste er at du som elev vil få flere avbrekk i praksisen hvor du får faglig og åndelig påfyll, i tillegg til tett oppfølging og veiledning underveis. På den måten får du bedre rammer for din praksis og får dele erfaringer med jevnaldrende som står i lignende situasjoner.

Et år på TeFT Norge består av 22 uker praksis, 10 uker med undervisning, og 5 uker med kurs/selvstudium:

Praksisuker

Praksisen kan gjennomføres i en menighet, ved en skole, i et ungdomsarbeid, i en av NLMs regioner eller lignende. Vi vil legge til rette for ulike typer praksis, alt etter ditt ønske. Eksempler på tidligere praksis TeFT Norge elever har hatt finner du nedenfor:

 • Teamarbeid på Bjorli gjennom Bjorliheimen
 • Øygarden-team – ungdomsarbeid
 • Balestrand – barne- og ungdomsarbeid
 • Stipendiater ved Bibelskolen Fjellhaug

Hvilken type praksis ser du for deg? Her er uendelig med muligheter. Hvis du lurer på om du kan ha en konkret praksis må du gjerne ta kontakt med oss.

Undervisningsuke

I undervisningsukene samles alle TeFT Norge-elever på Bibelskolen Fjellhaug i Oslo. Gjennom variert undervisning vil du få innsikt i følgende temaer:

 • Kristen tro og kristent liv
 • Ledelse og administrasjon
 • Apologetikk og postmodernitet
 • Retreat
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Kommunikasjon og forkynnelse
 • Misjonsstrategi
 • Sjelesorg, veiledning og mentoring

Kurs og selvstudium

Som elev har du muligheten til å selv velge hvilke kurs du ønsker å være med på. Alt etter hva du interesser deg for og har lyst til å fordype deg i.

Pris

TeFT Norge er et 2. bibelskoleår. Du får lån og stipend fra Statens Lånekasse. Se også info om hva skoleåret koster under priser i menyen.

 

Ønsker du å lære mer om hva linjen tilbyr av fag? Les Læreplan TeFT Norge for mer informasjon.