fronter
MENY

Stillingsutlysning: Diakon

60% prosjektstilling i perioden 01.08.2019 – 30.06.2020

Bibelskolen Fjellhaug (BSK) søker etter en person til en 60% stilling som diakon. Personen vi søker vil være sentral i å utvikle det sosiale og åndelige livet ved BSK og vil være en del av administrasjonsavdelingen ved skolen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veiledningssamtaler
 • Ansvar for å planlegge og følge opp møtevirksomhet og bibelgrupper utenom ordinær skoletid.
 • Følge opp skolens praksiselever, TeFT Norge, i praksistiden
 • Følge opp enkeltelever og være en person som er tilgjengelig i miljøet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse, helst innen kristen sjelesorg
 • Erfaring innen sjelesorg og arbeid med ungdom
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Vilje og evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Generelt om stillingen

 • Stillingen innebærer arbeid på kveldstid og helger.
 • Stillingen lønnes etter BSKs lønnsregulativ.
 • Det er et mål for BSK å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved BSK. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og arbeide ut fra ulike verdidokument som er knyttet til ansettelsesavtalen, inkludert formålet og verdiene til Norsk Luthersk Misjonssamband.
 • Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø

 

Personlig egnethet, og erfaring innen sjelesorg vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Jørn Martinsen, mobil: 918 68 508, epost: jmartinsen@fjellhaug.no

Søknadsfrist:    18.06.2019

Tiltredelse:      05.08.2019

Søknadsbrev, CV og vitnemål/attester sendes til jmartinsen@fjellhaug.no