fronter
MENY

Vi når lenger SAMMEN!

Denne høsten har det skjedd noe spennende og nytt i bibelskole-landskapet i Norge. Helt fram til nå har hver enkelt bibelskole stått alene om informasjons- og rekrutteringsarbeidet. Men i løpet av de siste årene har kommunikasjonsleder ved Ansgarskolen, Thomas Vårlid, jobbet med å skape et felles informasjonskontor, sammen med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Bildøy, Fjellhaug, BiG og Ansgar. Det har resultert i et samarbeid mellom 14 bibelskoler i Norge.

Vi tror på samarbeid

I dag lanserer vi en nettside med adresse bibelskolene.no. Der vil du få full oversikt over det mangfoldige tilbudet bibelskoler i Norge har. Målet er at det skal bli mer oversiktlig for søkere og at skoleslaget skal bli synligere.

I dag går i underkant av 1000 elever på bibelskole i Norge. Og bibelskolene har plass til flere, men informasjonen om skolene må deles. Bibelskolene genererer mye flotte ressurser til både kirke og samfunn, så vær gjerne med å spre informasjonen videre!

Tekst: Martine Akselsen og Sven morten Kjølleberg