HUSORDENSREGLER

Sveip med fingeren for å starte brannøvelsen
Les reglene

I. MILJØ

1.

Skolen vår er et hjem der alle må kjenne sitt ansvar for å skape et godt kristent og sosialt miljø.

1/1

II. INTERNAT

1.

Elevene har selv ansvar for å holde hyblene rene og i orden. Skolen forbeholder seg retten til å disponere hyblene for enkeltarrangement i ferier. Da blir det tatt opp med leietaker i god tid. Ved utflytting må hyblene vaskes. 

1/12

2.

Hybel og inventar må behandles med varsomhet. På hybelen er det lister/opphengsplater for bilder etc. Det skal derfor ikke brukes tape, klistermerker, kitt, spiker eller skruer på vegger, dører og inventar. Møbler og utstyr skal ikke flyttes ut av hybelen. Eventuelle skader må meldes til vaktmester på eget skjema. Studentene er økonomisk ansvarlig for påførte skader.

2/12

3.

Penger og verdisaker kan oppbevares i safe i resepsjonen. Utover dette er skolen uten ansvar for studentenes private eiendeler. Elevene er ulykkesforsikret i skoletiden. 

3/12

4.

Røyking innendørs er ikke tillatt. Røyking skal bare foregå utendørs på anvist sted.

4/12

5.

Røykvarsleren slår ut ved blant annet røyking på rommet og damp fra dusjing med åpen dør fra baderom. Brannalarmen varsler automatisk Oslo Brannvesen som foretar utrykning umiddelbart. Ved uaktsom utløsning av brannalarmen belastes beboeren med utgiften 
(ca. kr 5 000) fra brannvesenet. Dette gjelder også når noe blir glemt i stekeovnen.
Tildekking, fjerning eller manipulering av røykdetektorer er strengt forbudt.

5/12

6.

Det er ikke tillatt å oppbevare, nyte eller være påvirket av alkohol/narkotika i internatet, eller på skolens område.

6/12

7.

Alle bibelskoleelevene spiser frokost, lunsj og middag i ukedagene og frokost og middag i helgene i skolens matsal. I hver etasje er det kjøkken hvor en kan lage øvrige måltider. Hver enkelt må sørge for nødvendig kjøkkenutstyr. 

7/12

8.

Det skal være ro ute og i internatfløyene etter kl. 2300. Fredag og lørdag er tidspunktet kl 2400. For å skape nattero skal ikke fellesareal benyttes etter kl. 2400. Dette gjelder når det er undervisning dagen etter. Å ta imot besøk utenfra er ikke tillatt etter kl. 2400. 

8/12

9.

Hver fløy velger sin tillitsvalgt/kjøkkensjef for hvert semester. Studenten er selv ansvarlig for at vaskeplikter utføres både på rom, gang og felleskjøkken.

9/12

10.

Studenter som blir borte over natta må gi skriftlig melding om dette. Gjester for overnatting må klareres med resepsjonen senest dagen før. Kjærester/forlovede har ikke anledning til å overnatte på rommet til hverandre, heller ikke venner av motsatt kjønn. Ingen gjester kan bo på studentens hybel utover en uke.

10/12

11.

Ved brudd på husordensreglene kan skolen bortvise personer fra internatet. Det er rektor som avgjør alle bortvisnings- og utvisningssaker.

11/12

12.

Fjellhaug Eiendom forbeholder seg retten til å avslutte leieforhold ved brudd på leiekontrakt. Brudd på brannvernreglement kan føre til umiddelbar utkastelse.

12/12