ORDENS-
REGLEMENT

Åpne alle
§ 1: Formål
§ 2: Rettigheter
§ 3: Plikter
§ 4: Arbeids- og læringsmiljøet
§ 6: Fusk eller forsøk på fusk
§ 7: Konsekvenser ved brudd på reglene