PRAKTISK INFO

Åpne alle
Resepsjonen
Studiekort
Husleie og kostpenger
Hybler og kjøkken
Måltider
Arrangementer på kveldene/stipendiater
Brannvern
Vaskemaskiner til klesvask
Røyking
Fasiliteter
Sykdom og fravær
Internett, telefon og post
Parkering av bil og sykkel
Praktisk dugnadsarbeid
Buss/trikk/T-bane
Sjelesorg og forbønn