SKOLEPENGER
OG BETALINGER

Åpne alle
Støtte fra Statens Lånekasse
Opptaksgebyr
Skolepenger
Turer
Kost og losji
Felleskostnader, skolemateriell og trekk fra skoleplass