Hva leter du etter?

Musikklinja forsterkes med Rikard Sjånes

Rikard er en kjent mann for skolen. Han har vikariert på musikklinja i flere omganger tidligere, men endelig er han fast med på Fjellhauglaget!

Vi stilte Rikard noen spørsmål:

Hvorfor søkte du på stillingen som linjelærer for musikklinjen?

Fordi jeg i denne jobben får kombinert noen av de aller viktigste tingene i min verden: jeg får lov til å undervise i fagfeltet jeg kan best, jeg får jobbe med mennesker, og det er et uttalt mål for både meg og skolen at jeg skal være et kristent forbilde. Kan ikke bli stort bedre enn det!

 

Hva ønsker du å formidle til elevene som går på linja?

I tillegg til det musikkfaglige ønsker jeg jo å peke på Jesus, og kanskje særlig på hans menneskelige side. Det at han var sant menneske er en ting som har blitt stadig viktigere for meg, det får store konsekvenser for hva jeg tenker om meg selv og andre.

 

Hva drømmer du om at musikklinja skal bety for elevene og samfunnet i årene framover?

Jeg tenker jo at det vi holder på med på musikklinjen og bibelskolen for øvrig handler om å så gode frø, både på det faglige, mellommenneskelige og åndelige planet. Håpet utover det er jo at dette er noe Gud vil gi vekst, og at det blir til en trygg ballast som den enkelte kan bygge videre på i livet.

 

Rikard starter til høsten 2023 og vil ha ansvar for band- og samspill på musikklinja. Han er utdannet musikklærer fra NLA og USN og har solid erfaring fra musikkarbeid i kristne menigheter og i allmenn musikkbransje.

 

Vi ønsker Rikard varmt velkommen i staben!

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing