Hva leter du etter?

Priser

Et helt år av livet ditt til fordypning, opplevelser og nye vennskap.
Dette koster året på bibelskolen skoleåret 2023-2024.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.
Dette vil dekke store deler av kostnadene ved bibelskoleåret.

Du kan søke om basislån som skoleåret 22/23 utgjorde kr 117 170, hvor 40% blir gjort om til stipend etter at skoleåret er bestått. Satsen vil være høyere for skoleåret 23/24. Du kan i tillegg søke om skolepengelån. Lånet er rente- og avdragsfritt så lenge du er student.

Du kan lese mer om studiestøtte fra Lånekassen her.

Skolepenger

Skolepenger dekker all aktiviteten på skolen, undervisningen, kortere turer med linjen, fellesfagene og ulike konferanser og aktiviteter gjennom året.

Pris pr. semester

  • Gaming kr 12 800,-
  • KRIK kr 13 000,-
  • Leder kr 13 000,-
  • Musikk kr 12 800,-
  • ungGlobal kr 13 425,-
  • Etterfølger kr 11 750,-

Etterfølger

Kostnader i forbindelse med praksisukene: Elever på Etterfølger er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji, samt dekker reiseutgifter i praksisukene. Stipendiater og team på Bibelskolen betaler halv pris av full pris på én av linjeturene.

ungGlobal

Elevene på linjen bor på dobbeltrom når de er på skolestedet i Oslo og betaler for 5 måneder med kost og losji for kr 31 400.

Egenandel for utenlandsopphold skoleåret 2023-2024 vil være kr 60 000.

Kost og losji

Gjennom et år på Fjellhaug bor og spiser du på skolen. Sammenlignet med å å bo på hybel hvor du må kjøpe og lage all mat selv sparer du mye på å bo og leve på skolen i 10 måneder.

På Fjellhaug får alle som søker om å bo på internatet automatisk tildelt eget enkeltrom med bad. Du kan søke om å bo på dublett. Se lenger ned.

Hos oss har du tilgang på eget rom med bad, internett, strøm, tilgang på vaskemaskin, tørketrommel og kjøkken i tillegg til store fellesarealer som gymsal, treningsrom og flere stuer.

Det serveres tre måltider om dagen i matsalen, frokost, lunsj og middag. I helgene serveres frokost og middag. Øvrige måltider ordner man selv på internatkjøkkenet.

Enkeltrom med eget bad

  • Linjene Gaming, KRIK, Leder, Musikk for 10 måneder: kr 71 350
  • Linjen Etterfølger med praksisplass på Fjellhaug: kr 32 500

Fjellhaugteamet bor på dublett og får rabatten trukket fra prisen for Etterfølger.

Dublettrom, enkeltrom med delt bad

Elever som bor på dublett betaler kr 5 500 mindre i losji i året.
På dublett har du ditt eget rom, men deler bad med én annen elev.

Du kan søke om å bo på dublett. Vi har kun et begrenset antall dubletter. Dersom du ønsker dublett må dette oppgis i søknadsskjemaet, ev. at du sender oss en separat mail med ønske. Vi kan ikke garantere at du får dublett. Ved tildeling gjelder «førstemann til mølla» – prinsippet.

Studieturer

Gjennom året reiser vi på kortere og lengre studieturer. Prisene under er et estimat og kan justeres grunnet usikker prisvekst det kommende året. Vi regner med at prisene vil komme på ca +/- 10% av oppgitt pris på skoleturen. Prisen dekker turopplegg, overnatting og transport.

Gaming: 
Studietur til Japan: kr 23 100
Gamingturnering i Sverige og Europa: ca kr 10 500.

KRIK:
Studietur til Indonesia eller Kenya/Tanzania: kr 21 500.
Ekspedisjon til Svalbard (valgfri): kr 10 800

Leder: 
Studietur til USA: kr 20 000
Israel: kr 16 500

Musikk:
Studietur til Indonesia: kr 21 500
London: kr 7 400

Felleskostnader

Du betaler kr 200 i måneden i felleskostnader for å dekke slitasje og forbruk av skolens utstyr og materiell i forbindelse med undervisning og fellesarealer.

Du blir ikke pålagt å kjøpe mange lærebøker, men regn med noen hundre kroner til dette, så får du selv mer utbytte av året.

Opptaksgebyr

Opptaksgebyr ved aksept av skoleplass er kr 2500,-

Waalers legat

Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend:

En gang i året lyses det ut stipend til elever ved Fjellhaug internasjonale Høgskole og elever ved Bibelskolen Fjellhaug med særlige økonomiske vanskeligheter, som for eksempel til personer som ikke har rettigheter til ordinær studiestøtte. Stipendets størrelse er på inntil 30 000 pr person.

Følg med på denne nettsiden og følg oss i sosiale medier for utlysningen og søknadsfrist til stipendet. Retningslinjer for utdeling av stipend finner du her.

Søknader og eventuelle spørsmål kan sendes til slidal@fjellhaug.no.

Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir skal i utgangspunktet være rette.

Design og utvikling av M51 Marketing