Hva leter du etter?

Priser

Et helt år av livet ditt til fordypning, opplevelser og nye vennskap.
Dette koster året på bibelskolen skoleåret 2024-2025.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.
Om du søker om full støtte vil dette dekke kostnadene ved bibelskoleåret.

Du kan søke om basislån som kan anslås til ca 129 000 kr i 24-25, hvor 40% blir gjort om til stipend etter at skoleåret er bestått. Du kan i tillegg søke om skolepengelån tilsvarende beløpet du må betale i skolepenger. Lånet er rente- og avdragsfritt så lenge du er student.

Du kan lese mer om studiestøtte fra Lånekassen her.

Kommer du fra et av de nordiske landene, se lenger ned.

Skolepenger

Skolepenger dekker all aktiviteten på skolen, undervisningen, kortere turer med linjen, fellesfagene og ulike konferanser og aktiviteter gjennom året.

Pris pr. semester

  • KRIK, Musikk og ungGlobal: kr 16 850,-
  • Gaming kr 16 300,-
  • Leder kr 15 150,-
  • Etterfølger kr 15 800,-

Etterfølger

Kostnader i forbindelse med praksisukene: Elever på Etterfølger er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji, samt dekker reiseutgifter i praksisukene. Stipendiater og team på Bibelskolen får 40% rabatt på én av utenlandsturene.

ungGlobal

Elevene på linjen bor på dobbeltrom når de er på skolestedet i Oslo og betaler for 6 måneder med kost og losji for kr 46 200.

Noen på ungGlobal må sove på dublett (eget rom som deler bad med én annen). De betaler kr 49 100 for 6 måneder med kost og losji.

Egenandel for utenlandsopphold skoleåret 2023-2024 vil være kr 64 000.

Mat og hybel

Gjennom et år på Fjellhaug bor og spiser du på skolen. Sammenlignet med å å bo på hybel hvor du må kjøpe og lage all mat selv sparer du mye på å bo og leve på skolen i 10 måneder.

På Fjellhaug får alle som søker om å bo på internatet automatisk tildelt eget enkeltrom med bad. Du kan søke om å bo på dublett. Se lenger ned.

Hos oss har du tilgang på eget rom med bad, internett, strøm, tilgang på vaskemaskin, tørketrommel og kjøkken i tillegg til store fellesarealer som gymsal, treningsrom og flere stuer.

Det serveres tre måltider om dagen i matsalen, frokost, lunsj og middag. I helgene serveres frokost og middag. Øvrige måltider ordner man selv på internatkjøkkenet.

Enkeltrom med eget bad

  • Linjene Gaming, KRIK, Leder, Musikk for 10 måneder: kr 79 650
  • Linjen Etterfølger med praksisplass på Fjellhaug: kr 36 600

Fjellhaugteamet bor på dublett og får rabatten trukket fra prisen for Etterfølger.

For elever med gammelt rom gis en rabatt på kr 300 pr. måned.

For elever på Leder-Skip får man fratrekk for kost under utenlandsoppholdet.

Dublettrom, enkeltrom med delt bad

Elever som bor på dublett betaler kr 5 900 mindre for hybelen i året.
På dublett har du ditt eget rom, men deler bad med én annen elev.

Du kan søke om å bo på dublett. Vi har kun et begrenset antall dubletter. Dersom du ønsker dublett må dette oppgis i søknadsskjemaet, ev. at du sender oss en separat mail med ønske. Vi kan ikke garantere at du får dublett. Ved tildeling gjelder «førstemann til mølla» – prinsippet.

Studieturer

Gjennom året reiser vi på kortere og lengre studieturer. Prisene under er et estimat og kan justeres grunnet usikker prisvekst det kommende året. Vi regner med at prisene vil komme på ca +/- 10% av oppgitt pris på skoleturen. Prisen dekker turopplegg, overnatting og transport. Evt. vaksiner kommer utenom.

Gaming: 
Studietur til Japan: kr 26 000
Gamingturnering i Sverige og Europa: ca kr 12 000.

KRIK:
Studietur til Indonesia eller Kenya/Tanzania: kr 23 000.
Ekspedisjon til Svalbard (valgfri): kr 11 500

Leder: 
Studietur til USA: kr 24 000
Opphold på skip: 28 500
Israel: kr 22 500

Musikk:
Studietur til Indonesia: kr 23 000
London: kr 9 000

Etterfølger:
Israelstur m/Leder kr 22 500

Felleskostnader

Du betaler kr 200 i måneden i felleskostnader for å dekke slitasje og forbruk av skolens utstyr og materiell i forbindelse med undervisning og fellesarealer.

Du blir ikke pålagt å kjøpe mange lærebøker, men regn med noen hundre kroner til dette, så får du selv mer utbytte av året.

Opptaksgebyr

Opptaksgebyr ved aksept av skoleplass er kr 2500,-

Rabatt & forbehold

Rabatt for Norden:
Elever fra de skandinaviske landene Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige, og som ikke har rett til støtte fra den norske Lånekassen, får 20% rabatt på skolepengene.
Svenske elever får støtte fra CSN på ca 30 000 kr per år.

Forbehold:
Vi tar forbehold om feil eller mangler. På grunn av unormal høy prisstigning i samfunnet kan prisene bli justert før skolestart høsten 24. Elever vil i så fall bli varslet og kan trekke seg fra plassen uten ytterligere kostnad.

Prisene forutsetter statlig tilskudd etter offentlige satser til skolen etter privatskolelova kap. 6A.

Design og utvikling av M51 Marketing