Hva leter du etter?

Personvern

Personvernerklæring for Bibelskolen Fjellhaug

Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 1. juli 2018.

1.  Generelt

I dette dokumentet forklarer vi hvordan vi håndterer dine personopplysninger i forbindelse med at du besøker våre nettsider, sender inn en søknad om å bli elev, når du er elev hos oss og er i kontakt med oss på feks. mail, brevpost, facebook messenger eller annen tilsvarende kommuikasjonstjeneste.

Bibelskolen Fjellhaug er behandlingsansvarlig for alle disse opplysningene.

Dette dokumentet skal være lettlest og forståelig. Dersom det mot formodning er noe du ikke forstår, ta kontakt med oss, så retter vi opp feilen.

2.  Hvilke opplysninger samler vi inn og hva bruker vi informasjonen til?

A.  Når du besøker nettsiden vår

For hver nettside du besøker blir det lagret en liten tekstfil på din datamaskin eller elektroniske enhet. Denne filen kalles cookie og inneholder informasjon om din navigering på nettsiden vår. Formålet med cookies er å gi deg en bedre brukeropplevelse og annonser tilpasset deg.

Analyseformål:

Vi bruker din informasjon til å analysere og forbedre hvordan nettsiden blir brukt. Vi ser på antall besøk, navigasjonsmønstre og annen type statistikk hos Google Analytics.

Mer informasjon finner du her

Markedsføringsformål:

I enkelte tilfeller kan vi også vise reklame basert på ditt besøk på nettsiden vår. Et eksempel på dette er at du får se en reklame fra Bibelskolen Fjellhaug på facebook.

Dersom du ikke tillater bruk av cookies, så kan du deaktivere dette fra din nettleser.

B. Når du sender inn en søknad om å bli elev

Når du fyller ut søknadsskjemaet som ligger på bibelskolen.fjellhaug.no/informasjon/sok-na så mottar vi de opplysningene som er oppgitt i skjemaet, sammen med annen info du sender inn.

Denne informasjonen benyttes til følgende:

 • Til skolens behandling av søknader og opptak av elever, og for administrativ behandling av elevene i løpet av skoleåret.
 • Til statistikkformål, eks. hvor mange som søkte, søkerfordeling basert på fylker og antall søkere fordelt på trinn.

Det rettslige grunnlaget for at vi ønsker denne informasjonen fra deg er for å kunne gjennomføre behandlingen av din skolesøknad og for å ta deg opp som elev.

C. Når du kommuniserer med oss på facebook messenger, snapchat, mail, sms, telefon, post og tilsvarende tjenester.

Når vi kontakter deg eller besvarer din henvendelse så er det først og fremst for å avklare et spørsmål. Vi ønsker å yte best mulig service. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Send derfor ikke sensitive opplysninger. Dersom dette imidlertid skulle skje, så vil dette bli slettet.

Det rettslige grunnlaget på dette punktet er berettiget interesse.

D.  Når du er elev hos oss

Her er en oversikt over informasjon som kan bli lagret i løpet av tiden du er elev:

 • Navn, alder og fødsels- og personnummer
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Adresse
 • Navn, adresse og e-postadresse til foreldre/foresatte
 • Opplysninger om elevenes underveis- og sluttevalueringer
 • Fravær og anmerkninger
 • Dokumentasjon på fravær
 • Informasjon om allergier
 • Logg fra elevenes bruk av skolens nettverk
 • Bilder, videoer eller lydfiler av elever

Denne informasjonen blir slettet ved fullført bibelskoleår, bortsett fra fraværsdokumentasjon og økonomiske transaksjoner som må lagres etter bestemmelser I regnskapsloven.

Det rettslige grunnlaget for å følge gjeldende lover og regler.

E.  Etter at du har vært elev hos oss

Når du avslutter som elev på Bibelskolen Fjellhaug lagrer vi ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og din e-post adresse i en egen database, pt VISMA CRM som eies av Fjellhaug Internasjonale Høgskole, se egen personvernerklæring her (under arbeid).

Denne informasjonen benyttes til følgende:

 • Vi sender deg invitasjon til jubileumsfest (5, 10, 20, 30, 40 og 50 år)
 • Vi sender deg nyhetsbrev, og annen informasjon om Bibelskolen

Det rettslige grunnlaget for å ta vare på denne informasjonen er berettiget interesse. Vi ønsker å kommunisere med deg i tiden etter at du har vært elev hos oss.

3.  Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Fraværsdokumentasjonen blir lagret i 10 år. Se Forskrift til Voksenopplæringsloven for kap 4 skoler § 17. Økonomiske transaksjoner lagres etter bokføringslovens prinsipper og slettes etter 5 år.

Klasselister med navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse og epost-adresse blir arkivert etter endt skoleår. Formålet med dette er at vi skal kunne lage invitasjonslister til jubilantstevner. Vi vil også spørre om din tillatelse til å sende deg nyhetsbrev og annen informasjon fra skolen. Opplysninger utover dette blir slettet etter endt skoleår eller når vi ikke lenger har bruk for informasjonen.

4.  Deler vi opplysninger om deg?

Ja, i visse tilfeller. Dette innebærer følgende:

●      Digital læringsplattform

Vi benytter Fronter som vår digitale læringsplattform. Her lagres dine persondata som navn, adresse, telefon, fødselsdato, e-post osv. Nettsiden er passordbeskyttet og benytter Feide.

●      Webflow og Zapier

Når du sender inn en søknad til oss vil søknadsinformasjonen din bli lagret i Webflow, før det sendes i en e-post til oss via Zapier. Søknadene i WebFlow kan eksporteres ut i et eget Excel- dokument.

●      Transport, logistikk og levering

Når vi sender noe til deg blir informasjonen delt med feks. Posten Norge eller tilsvarende leverandører

●      Leverandører som yter tjenester innen markedsføring, webutvikling, foto/film
 • Leverandør av søknadsskjema og nettside vil ha tilgang til dette for teknisk vedlikehold og
 • Leverandør av regnskapstjenester får tilgang til ditt navn og din
 • Hvis du som elev har gitt samtykke til at skolen kan benytte stillbilder og film av deg til markedsføring, så vil denne type materiale bli håndert av leverandør. Film og foto blir sikkerhetskopiert på to Skolen benytter YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat og egen nettside som publiseringsplattformer.

5.  Hvilke rettigheter har du?

Vi holder dine personlige opplysninger hemmelige og garanterer for at du har muligheten til å benytte deg av dine rettigheter. Send oss en mail (bibelskolen@fjellhaug.no) og oppgi hvilken rettighet du ønsker å benytte deg av. Dine rettigheter er følgende:

●      Tilgang til personopplysningene dine (registeruttak)

Dette kravet må fremsettes skriftlig og må signeres av deg personlig.

●      Endring av dine personoplysninger

Dersom noen av våre lagrede opplysninger om deg er feil, så må du kontakte oss, slik at vi kan korrigere dette.

●      Sletting av dine persondata

Du kan kreve at vi sletter dine persondata. Det kan imidlertid være enkelte personopplysninger vi er lovpålagt å lagre. Du vil bli informert om dersom du fremsetter krav om sletting.

●      Begrense hvordan vi bruker dine data

6. Hvis jeg har et spørsmål eller ønsker å kontakte dere?

Her følger kontaktinformasjon til oss:

 • E-post: bibelskolen@fjellhaug.no
 • Adresse: Sinsenveien 15, 0572 Oslo
 • Telefon: 23 23 24 00
Design og utvikling av M51 Marketing