Hva leter du etter?

Fellesfag

Blant det du får i fellesundervisningen nevner vi:

  • Troslære
  • Utrustning og nådegaver
  • Fra tekst til andakt
  • Kirkehistorie
  • Identitet og relasjoner
  • Innledning til GT
  • Innledning til NT

I tillegg undervises det i en rekke bibelske bøker, for eksempel Matteus, Johannes, Romerbrevet, Jesaja, Apostlenes gjerninger og Johannes Åpenbaring. Målet vårt er å gi relevant, aktuell og god bibelundervisning.

Hva du får i tillegg til fellesundervisningen avhenger av hvilken linje du velger.

Se hvilke linjer vi tilbyr her.

Læreplan

LAST NED PFD
Design og utvikling av M51 Marketing