Hva leter du etter?

Fellesfag og valgfag

En skole for hele livet

Fellesfag - en solid plattform for livet

  • Troslære
  • Utrustning og nådegaver
  • Fra tekst til andakt
  • Kirkehistorie og konfesjonskunnskap
  • Identitet og relasjoner
  • Det gamle testamentet
  • Det nye testamentet

I tillegg undervises det i en rekke bibelske bøker, for eksempel Matteus, Johannes, Apostlenes gjerninger, Romerbrevet, Galaterbrevet, Hebreerbrevet og Johannes Åpenbaring. Målet vårt er å gi relevant, aktuell og god bibelundervisning.

Valgfag - prøv noe nytt!

Valgfag er et tilbud som går over tre bolker i løpet av året. I valgfag får du prøve deg på tvers av linjefagene, og får en smak av hva de andre gjør på sine linjer. Eksempelvis har vi hatt: Kajakk-kurs, Apologetikk, Kor og sangteknikk, Menighetsplanting og -ledelse eller Gaming.

Det er også mulig å bruke valgfag til ytterligere fordypning i bibelske bøker. Eksempelvis har vi hatt: Dommernes bok, Jesaja, 1 Peters brev eller noen av Paulus sine brev.

Det gis også valgfag innen personlig livsmestring slik som privatøkonomi, baking, matlaging, hagearbeid og trening og helse.

Linjefag - din fordypning

Linjefagene står beskrevet på hver enkelt linjeside.

Se hvilke linjer vi tilbyr her.

Læreplan

LAST NED PDF
Design og utvikling av M51 Marketing