Hva leter du etter?

Nye ansikter på Fjellhaug fra høsten

Ny kontaktlærer på musikklinja

Etter over 10 år i jobben har Line Raknes søkt permisjon fra musikklærerstillingen sin. Inn fra høsten kommer Thea Aarseth Lidal. Thea har en lang og variert musikalsk og pedagogisk utdanning, og har jobbet tett med både UL og i Misjonssalen Oslo.

Når vi spør henne hvorfor hun søkte gir hun tre stikkord: Tro, musikk og ungdommer.

«Jeg søkte fordi jeg ønsket å jobbe og være i et fellesskap hvor den kristne troen er en naturlig og sentral del av skole- og arbeidshverdagen. Også syns jeg det er veldig gøy å henge, prate og bli kjent med unge mennesker. Ikke minst elsker jeg å drive med musikk, og å synge spesielt gir meg veldig mye. Å få alt dette kombinert i en og samme jobb er jo drømmen.»

Hva ønsker du at en bibelskoleelev skal sitte igjen med etter et år på musikklinja?

Konkret for musikkelevene ønsker jeg at de skal få oppleve musikkglede! Både i samspill og kor, men også at de merker at de får utvikla seg på instrumentet sitt det året de går på Fjellhaug. Også håper jeg at de føler seg utrusta til å gå inn i lovsangstjeneste i den menigheten de måtte ende opp i. Og utover bare det som gjelder musikk ønsker jeg at de går ut av Fjellhaug med masse gode venner, gode minner og med ei styrka tro.

Skolediakon og markedskonsulent

Inn som skolediakon og markedskonsulent kommer Rebecca Boyesen. Hun har arbeidet mye med media de siste årene, og er godt i gang med teologiutdannelsen sin. Hun sier:

«Det var flere grunner til at jeg søkte på stillingen som skolediakon og markedskonsulent. For det første ønsker jeg å gi videre det jeg har lært og erfart om Jesus. Jeg har erfart at han er levende med meg i hverdagen, trøster meg, hjelper meg og strekker meg ut til å bli lik ham. Han gjør meg hel, og det er noe jeg tror han vil at bibelskole elevene skal erfare. Jeg synes det er utrolig spennende å snakke med mennesker, det å ta del i andres liv, kunne lære av hverandre og se hverandre, det er vakkert.»

Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgavene fra høsten, både for å gjøre bibelskolen mer synlig utad, men mest av alt å dra elevene nærmere Jesus:

«Jeg håper og ber om at alle bibelskole-elevene skal sitte igjen med en erfaring av Jesus. At all bibelkunnskap og fakta ikke bare skal lagres i hodet, men at sannhetene skal ha dyp virkning på hjertene. Han er nær, han ønsker dem og lengter etter dem. Jeg håper også at de kan sitte igjen med konkrete verktøy for hvordan de kan bevare troen i hverdagen. I tillegg håper jeg at alle skal få en erfaring av å bli sett og forstått, et glimt av slik Jesus ser og forstår oss fullt ut.»

På Fjellhaug er vi glade for at Thea og Rebecca vil starte hos oss, og ønsker dem varmt velkommen!

Foto: Håkon Åreskjold av Thea Aa. Lidal (t.v) og bildet til høyre er av Rebecca Boyesen, privat foto.

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing