Hva leter du etter?

Søknad - TeFT Utland - Tent For å Tjene

Fyll ut søknadsskjema for høst/vår 2022-2023

Skriv kort om deg selv *

Dine sterke og svake sider evner. Hobbyer og interesser. Hvorfor du søker på TeFT. Hva du kan bidra med i teamet.

Vitnemål og attester

Kopi sendes enten til bibelskolen@fjellhaug.no eller per post til Sinsenveien 15, 0572 Oslo.

Tidsperiod for utdannelse, type utdannelse (også kurs av minst 6 mnd. varighet), nivå/grad og studieinstutisjon / sted.

Tidsperiod for praksis, type arbeid / stillingsbeskrivelse og arbeidsgiver / sted.

Det kreves to referansepersoner til søknaden. En referanse skal være en kristen leder som kjenner deg godt. Bibelskolen Fjellhaug vil selv innhente uttalelser fra referansepersonene. Disse vil ikke bli forelagt søkeren.NB! Ingen av referansepersonene kan være i familie med søkeren.

Er det annet du mener vi bør vite om deg og din søknad?

TeFT Utland – Tent For å Tjene Bibelskolen Fjellhaug, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, Tlf 23232400 E-post: bibelskolen@fjellhaug.no For søknader som sendes i posten merkes konvolutten med «TeFT Utland»

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Design og utvikling av M51 Marketing