Hva leter du etter?

Søknad - ungGobal og Leder-Skip

Fyll ut søknadsskjema for høst/vår 2024-2025

Skriv kort om deg selv *

Dine sterke og svake sider evner. Hobbyer og interesser. Hvorfor du søker på ungGlobal. Hva du kan bidra med i teamet.

Vitnemål og attester

Kopi sendes enten til bibelskolen@fjellhaug.no eller per post til Sinsenveien 15, 0572 Oslo.

Tidsperiod for utdannelse, type utdannelse (også kurs av minst 6 mnd. varighet), nivå/grad og studieinstutisjon / sted.

Tidsperiod for praksis, type arbeid / stillingsbeskrivelse og arbeidsgiver / sted.

En referanse skal være en kristen leder over 25 år som kjenner deg godt. Bibelskolen Fjellhaug vil selv innhente uttalelser fra referansepersonene. Disse vil ikke bli forelagt søkeren. NB! Referansepersonen kan ikke være i familie med deg som søker.

For å kunne ferdigbehandle søknaden må du ettersende pr. e-post til bibelskolen@fjellhaug.no utfylt legeerklæring. Søknaden vil ikke bli ferdigbehandlet før godkjent legeerklæring foreligger skolen. Last ned legeerklæringsskjema HER og ta den med til fastlegen din.

For Leder-Skip må man fylle ut følgende erklæring og sende til skolen. Last ned her

Er det annet du mener vi bør vite om deg og din søknad?

ungGlobal Bibelskolen Fjellhaug, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, Tlf 23232400 E-post: bibelskolen@fjellhaug.no For søknader som sendes i posten merkes konvolutten med «ungGlobal»

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Design og utvikling av M51 Marketing