Hva leter du etter?

Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend:

Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend:

Det utlyses stipend til studenter ved Fjellhaug internasjonale Høgskole og elever ved Bibelskolen Fjellhaug med særlige økonomiske vanskeligheter, som for eksempel til personer som ikke har rettigheter til ordinær studiestøtte.

Retningslinjer for utdeling av stipendet finner du her. Stipendets størrelse er på inntil NOK 30 000 pr person, pr semester. 

Søknad sendes på e-post til: slidal@fjellhaug.no

Søknadsfrist: 07.12.2022

Kathinka and Helge Waalers Minde announces a grant

A grant is awarded to students at Fjellhaug International University College and students at the Fjellhaug Bible School with special financial difficulties, for example persons who do not have the right to ordinary study support.

Application requirement can be found here. The grant amounts up to NOK 30,000 per person, per semester.

Applications can be sent to: slidal@fjellhaug.no.

Application deadline: 07.12.2022

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing