Hva leter du etter?

"Team Haugaland"

Vi søker et team på 3-4ettåringer som vil bidra i barne- og ungdomsarbeidet på Haugalandet. Kanskje du er en del av dette teamet? SØK!

 

Haugalandet, eller område Nord i NLM region sørvest, vil si et område som dekker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Etne, Sauda, Suldal, Ullensvang og Vindafjord.

Prioritert område for teamet er Haugesund/Solgry, men også i omegn.

 

Vi søker nå:

Ettåringsteam på 3-4 ettåringer for område Nord, NLM region sørvest.

 

Tjenesten i Team Haugaland innebærer bl. a:

-       Leirarbeid på Solgry ungdoms- og misjonssenter

-       Praktiske oppgaver på Solgry

-       Ungdoms- og miljøarbeid på Norheim VGS

-       Barne- og ungdomsarbeid i Misjonshuset Haugesund

-       Besøk på barnelag og ungdomsklubber i område Nord

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-       Glad i Jesus, og ønsker å bidra til at barn og unge skal bli kjent med Ham.

-       Liker å være med barn og ungdom

-       Godesamarbeidsegenskaper og villig til å arbeide i team

 

 Hvorfor Haugalandet? «Er ikke dette midt i bibelbeltet?», tenker du kanskje. Det er både riktig og ikke helt. Enkelte steder står kristen virksomhet sterkt, men mange steder og for mange barn og ungdom i området er kristen tro helt fremmed.

 

Losji: Vi stiller med hybel/leilighet på Solgry ungdoms- og misjonssenter i Sveio.

Transport: Det er en stor fordel om minimum én i teamet disponerer egen bil. Kollektivtilbudet er ikke det beste, men det er mulig å komme seg til og fra. Det blir stilt med kjøregodtgjørelse for arbeidsrelaterte turer.

Vi betaler også for billigste reisemåte t/r Fjellhaug Bibelskole for obligatoriske undervisningsperioder.

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro, og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument –Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

 

Spørsmål om stillingene kan stilles til teamleder Nord, Hildegunn Solheim, på telefon 47453416, hsolheim@nlm.no.

Eller forsamlingsarbeider Misjonshuset Haugesund, Torstein Barlaup, på telefon98635980, mail: tbarlaup@nlm.no

 

 

CV, søknad og minst to referanser sendes på epost til hsolheim@nlm.no

SE ALLE
Design og utvikling av M51 Marketing